Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ครั้งที่ 5/2566image

วันนี้ (20 กันยายน 2566) เวลา 9 นาฬิกา นางสาววันวิสาข์ สิรันทวิเนติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายอุทัย ไชยศิลป์ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับทราบข้อสังเกตจากการตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ของประธานศาลฎีกา และสถิติคดีค้างพิจารณาในเดือนสิงหาคม 2566 รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของ ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 โดยนายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไชยศรี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ