Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศาลในโอกาสได้รับการปรับการจ้าง เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “กินดี อยู่ดี ชีวีมีสุข” ประจำเดือนธันวาคม 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

 

ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

 

ข่าว/ประกาศ/อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)
 
การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี
 


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
เรื่องที่น่าสนใจ

 

 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image