ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Juvenile and Family Court

News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการประสานความร่วมมือในการติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “ใส่ผ้าไทยตักบาตรเพื่อเพิ่มสุขในวันศุกร์”
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

 

ข่าว/ประกาศ/อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

 
 
 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)
 
การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี
 


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
เรื่องที่น่าสนใจ

 

 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image