Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมครบรอบ 141 ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566image

วันนี้ (21 เมษายน 2566) เวลา 9 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 141 ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม โดยมี นางสาววันวิสาข์ สิรันทวิเนติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรบริเวณหน้าอาคารศาล จากนั้นในเวลา 10 นาฬิกา ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ